BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR.?

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • Öğrenim durumunuzu gösterir belge
  • 3 adet biyometrik fotoğraf
  • Sağlık raporu
  • adli sicil beyanı